pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny

Wspomożycielki Wiernych

o parafii
msze Święte w niedziele:08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Słowo na Niedzielę

Zaczął się Adwent. Poprzedza on zawsze święta Bożego Narodzenia. Na początku Adwent ma charakter czuwania, czekania na Pana Boga. dziś właśnie Chrystus wzywa nas do czujności, gdyż przyjdzie na świat niespodziewanie. A kto kocha, ten zawsze czuwa. Wyciszmy więc swe serca i nastawmy je na Jezusa i naszych bliskich. Adwent będzie wtedy radosny. 


Mk 13, 33-37

Ogłoszenia parafialne

Numer rachunku bankowego: 13 8142 1033 0002 9391 2000 0001

Msze Święte w niedziele

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

Msze Święte w dni powszednie


Spowiedź

Nabożeństwa stałe

Biuro parafialne

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE: 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00