Domowy Kościół

W naszej parafii w Niemczu mamy dwie grupy “kręgi”. Pierwszy krąg tworzy 5 małżeństw a drugi krąg tworzy 7 małżeństw, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła.

Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie wraz z księdzem. Poprzez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami, staramy się wspólnie budować szczęśliwe, chrześcijańskie rodziny, odnajdywać Boga i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym, patrzeć na siebie i innych inaczej, dawać coś z siebie.

W Domowym Kościele małżeństwo i rodzina są podstawowym miejscem rozwoju, na co dzień pomaga nam wiele elementów, takich jak modlitwa, lektura pisma świętego, dialog małżeński, rekolekcje.


Jeżeli Ciebie to w jakiś sposób interesuje, skontaktuj się z księdzem proboszczem.

Kilka wypowiedzi naszych małżeństw

"Wstąpienie do wspólnoty Domowego Kościoła dało mi możliwość poznania wspaniałych, wartościowych ludzi, którzy w swoim życiu stawiają Boga na pierwszym miejscu. Dzielenie się doświadczeniem wiary i relacji z Bogiem w naszej wspólnocie jest ożywcze dla mojej duchowości. Otrzymałam to, czego brakowało mi w tradycyjnej wspólnocie kościelnej, gdzie jako parafianie znamy się tylko z widzenia."

"Domowy Kościół daje mi poczucie wspólnoty z parafią. Dzięki Niemu poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy są różni od nas przez co możemy uczyć się od siebie. Spotkania Domowego Kościoła dają poczucie obecności Ducha Świętego, który daje siły na udoskonalanie relacji w swojej rodziny i najbliższym otoczeniu."

"Domowy Kościół, to zdecydowanie jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła nas spotkać w życiu. Od kiedy do niego wstąpiliśmy, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy jeszcze szczęśliwsi. Wspólne czytanie Pisma Świętego, do którego wcześniej nie zaglądaliśmy, nauczyło nas bardziej świadomie przeżywać msze święte. Nie są one niedzielną reguła, ale naszym 'chlebem' i akumulatorem. Za wszystko jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, niczego od Niego nie oczekując. Nagle słowa psalmu 'wiedzie mnie po właściwych ścieżkach' przestały być tylko frazesem. Całkowicie zaufaliśmy Panu Bogu, powierzyliśmy Jezusowi nasze życie i widzimy, jak On nas mocno kocha. Nie daje nam zginąć. Jest Niesamowity, a jego plany wobec naszego życia są genialne. Wystarczy zaufać. Dzięki Domowemu Kościołowi zawarliśmy mnóstwo znajomości i kilka przyjaźni. Czujemy się akceptowani i nieoceniani w kręgu i sami też tego się nauczyliśmy. Każda z rodzin jest zupełnie inna, dzięki temu możemy wiele od siebie uczyć i czerpać jednocześnie dając. To wspaniałe."

" Domowy Kościół jest drogą prowadzącą do bliższego poznania Boga, który formuje małżonków zarówno do pracy duchowej nad naszą relacją z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego i modlitwę małżeńską jak i do pracy nad własną relacją małżeńską i relacją z dziećmi, a także z innymi ludźmi (którzy są czasem jakże INNI niż my, ale przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, wszyscy jesteśmy Kościołem Chrystusa)."

"Dla mnie bycie we wspólnocie daje poznawanie życia na nowo w innym wymiarze i sensie. Bycie bliżej Boga. Spotkanie wspaniałych ludzi innych od wielu znajomych czy wieloletnich kolegów. Czuję się w gronie najlepszych przyjaciół z którymi można porozmawiać na wiele ciekawych tematów i liczyć na WAS wszystkich w chwilach radości i smutku."

"Domowy Kościół pomógł mi odnaleźć Boga w systematycznym czytaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. To tam spotkałam ludzi, z którymi mogę podzielić się swoimi radościami i smutkami dnia codziennego, na których zawsze mogę liczyć.”

"Domowy Kościół dla nas to przede wszystkim poczucie przynależności i wspólnoty. Nie tylko do wspólnoty Kościoła Powszechnego czy parafialnego, ale właśnie takiej mniejszej, domowej. To możliwość spotkania Ludzi o innych doświadczeniach i innej wrażliwości. To wzmacnianie świadomości, że pierwszym kościołem i naszym głównym powołaniem jest Rodzina. To pewność, że są wokół nas ludzie, którzy nas wspierają i łącza się z nami w modlitwie."

" Krąg Domowego Kościoła, do którego należymy jest dla nas przede wszystkim darem od Boga. Daje nam szanse duchowego wzrostu. Dzieje się to poprzez słuchanie i wspólne rozważanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę, kiedy modlimy się jeden za drugiego i polecamy nasze sprawy osobiste i rodzinne. Dobrze jest widzieć małżonków, którzy wymieniają się doświadczeniem z innymi członkami wspólnoty, dzielą się troskami i radościami dnia codziennego. Choć różnimy się mentalnością, energią, stażem małżeństwa to odkrywamy wiele cech wspólnych, doświadczamy podobnych trudów, emocji, radości i wzruszeń. Stanowimy grupę ludzi, którzy chcąc zbliżyć się do Boga, w poszukiwaniu drogi do Niego, stworzyła Wspólnotę, która stała się przyjaznym środowiskiem dla rozwoju wiary i nas samych."

"Przebywanie w Domowym Kościele pozwala nam zobaczyć, że jako małżeństwa różnie budujemy swoje relacje z Bogiem i uczymy się tego od siebie wzajemnie. Dzielenie się doświadczeniami i wspólna modlitwa pozwalają nam otworzyć się na działanie Boga w naszych małżeństwach i rodzinach."