Małżeństwo

Dobrze jest zarezerwować termin i godzinę uroczystości odpowiednio wcześniej, zaś na 3 miesiące przed ślubem trzeba dostarczyć potrzebne dokumenty i umówić się na spisanie protokołu przedślubnego.

Potrzebne dokumenty:

  • aktualne metryki chrztu z adnotacją do ślubu

  • świadectwo bierzmowania (jeśli nie odnotowano w metryce chrztu)

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i spotkań w poradni rodzinnej

  • świadectwo o uczestnictwie w katechezie szkoły ponadpodstawowej

  • dowody osobiste

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do tzw. ślubu konkordatowego lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny